Leden FNV stemmen in met cao-akkoord Bouw & Infra

​De leden van FNV Bouwen & Wonen hebben ingestemd met het principeakkoord voor de cao Bouw & Infra. Van 1 t/m 13 mei konden jullie online je stem uitbrengen. Van degenen die dat gedaan hebben stemt 90% voor het akkoord. Een kleine 10% stemde tegen.

Ook de leden van het CNV en van de werkgeversorganisaties hebben ingestemd met het akkoord. Daarmee is de cao een feit. De nieuwe cao Bouw & Infra heeft een looptijd van 21 maanden, van 1 april 2018 t/m 31 december 2019.

Wat is er dan gewijzigd?
Met 5 belangrijke thema’s zijn ze de onderhandelingen ingegaan. We zijn erg tevreden met het resultaat​. De verslechteringen die de werkgevers wilden, zoals min​der loondoorbetaling bij ziekte, minder reiskostenvergoeding en flink snoeien in toeslagen zijn allemaal van tafel!

Loonsverhoging en looptijd
We hebben afgesproken dat er in twee stappen een loonsverhoging van in totaal 5,35% komt:
- 2,35% op 1 augustus 2018
- 3% op 1 juli 2019

De looptijd van de cao is 21 maanden: van 1 april 2018 tot en met 31 december 2019. De eerste loonsverhoging is op 1 augustus, want tegen die tijd is de cao normaal gesproken algemeen verbindend verklaard.

Eerlijk stoppen met werken
Voor de mensen in de keet is dit een belangrijk punt. 45 jaar is in de bouw echt genoeg! Dat vinden de werkgevers ook. We hebben afgesproken dat we gezamenlijk optrekken naar de politiek in Den Haag, want dat is de plek waar over de Aow beslist wordt.
De FNV hebben veel energie gestoken in de 80-90-100-regeling, maar de regeling die nu in de cao staat is gunstiger dan de alternatieven. Hoe dit zit gaan we ​de komende tijd samen met de werkgevers uitleggen.

Veiligheid op de bouwplaats
De FNV is het ook met elkaar eens dat veiligheid op de bouwplaats de hoogste prioriteit moet hebben. Elk ongeval is er een teveel. Daarom komt er een Bouwspraak: een combinatie van woorden en pictogrammen die iedereen moet kennen. Anders mag je de bouwplaats niet op!

Aanslaan van een last mag alleen als je daarvoor gecertificeerd bent.

Voor de veiligheid is het verder belangrijk dat de werkdruk vermindert. We hebben afgesproken dat we gaan lobbyen bij opdrachtgevers over de aanbestedingen en sociaal verantwoord opdrachtgeverschap.
Bij vorstverlet geldt voortaan dat uitzendkrachten of zzp'ers die hetzelfde werk doen als vaste krachten niet mogen werken als het vaste personeel niet werkt.

UItzend en verbod op payrolling
Het verschil tussen nieuwkomers en vakkrachten verdwijnt uit de cao. Iedereen is vakkracht. Hiermee komt een einde aan de situatie waarbij je tot in lengte van jaren nieuwkomer bent. Dit betekent ook dat voor uitzendkrachten dezelfde cao-afspraken gelden als voor vaste krachten.
Voor payrolling geldt dat bijna dezelfde arbeidsvoorwaarden gaan gelden als voor uitzendkrachten. Ook hierdoor vermindert de concurrentie tussen uitzend en vast aanzienlijk.

De definitieve cao wordt nu gemaakt. Binnenkort kun je de nieuwe cao downloaden op de startpagina van cao Bouw & Infra.

Bron: FNV Bouw
Publicatiedatum: 15-05-2018