Werkwijze Grijs Uitzendburo - Werknemers

Uitzenden in de Infra, GWW en Bouw volgens NBBU-cao

Grijs Uitzendburo kent verschillende manieren van uitzenden. Wanneer jij via ons uitgezonden wordt naar een werkgever zijn er een aantal dingen die voor jou als uitzendkracht belangrijk zijn om te weten. Wij hanteren de NBBU-cao. Deze cao kan je hieronder downloaden.

NBBU-cao voor Uitzendkrachten 2014 - 2019 - geldig vanaf 1 juli 2018

Uitzenden

Uitzenden is het ter beschikking stellen van een flexwerker aan de opdrachtgever op een flexibele basis. Wij zenden, tegen een uurtarief, een medewerker uit bij een opdrachtgever. De wet flexibiliteit en zekerheid is het uitgangspunt bij deze manier van uitzenden.

‘’Uitzendkrachten die door Grijs Uitzendburo worden uitgezonden vallen onder het NBBU cao.’’

Werving en selectie

Werving en selectie door Grijs Uitzendburo houdt in dat wij voor een opdrachtgever op zoek zijn naar een geschikte medewerker voor een vacature. Bij deze vorm doen wij alleen de selectie en komt de medewerker rechtstreeks in dienst bij de werkgever.

Payrolling

Bij payrolling treed je in dienst bij Grijs Uitzendburo. Wij zijn dan je juridische werkgever maar je regelt zelf je sollicitatie bij je werkgever. Bij payrolling zijn wij verantwoordelijk voor:

  • Het contract;
  • De salarisbetaling;
  • Afdracht van sociale premies en pensioen;
  • Loondoorbetaling bij ziekte;
  • Uitkering van vrije dagen en vakantiegeld;
  • Een loonspecificatie en jaaropgave.